HS DomoElektro
Head (Druckversion)

Adatvédelem

1. Adatvédelem els? látásra

Általános információk

Az alábbi információk egyszer? áttekintést nyújtanak arról, hogy mi történik az Ön személyes adataival, amikor felkeresi honlapunkat. A személyes adat minden olyan adat, amely személyesen azonosítja Önt. Az adatvédelemmel kapcsolatos részletes információk megtalálhatók az alábbi adatvédelmi irányelveinkben.

Adatgy?jtés honlapunkon

Ki felel az adatgy?jtésért ezen a weboldalon?

A honlapon történ? adatfeldolgozást a honlap üzemeltet?je végzi. Kapcsolat felvételi adatok megtalálhatóak a weboldal címjegyzékében.

Hogyan gy?jtjük az Ön adatait?

Az Ön adatait egyrészt úgy gy?jtjük össze, hogy Ön megosztja velünk. Ez történhet úgy, hogy Ön megadja pl. a keresked?i adatok bevitelére szolgáló a kapcsolat felvételi ?rlapon.

Más adatokat automatikusan összegy?jtünk informatikai rendszerünkön keresztül, amikor meglátogatja a weboldalunkat. Ezek els?sorban m?szaki adatok (például internetböngész?, operációs rendszer vagy az oldal kérésének id?pontja). Ezen adatok gy?jtése automatikus, amint belép a weboldalunkra.

Mire használjuk az Ön adatait?

Az adatok egy része azért kerül összegy?jtésre, hogy biztosítsa a honlap hibátlan m?ködését. Egyéb adatok pedig a felhasználói viselkedés elemzéséhez lesznek felhasználva.

Milyen jogai vannak Önnek az adataival kapcsolatban?

Önnek bármikor joga van, hogy ingyenes tájékoztatást kapjon az Ön mentett személyes adatainak származásával, felhasználásával és céljával kapcsolatban. Önnek még joga van ezen adatok kijavítását, blokkolását vagy törlését kérni. Ebb?l a célból és az adatvédelemre vonatkozó további kérdésekkel kapcsolatosan bármikor felveheti velünk a kapcsolatot a címjegyzékben megadott címen. Továbbá fellebbezési joga van az illetékes felügyeleti hatóságnál.

Elemzési eszközök és harmadik fél eszközei

Amikor meglátogatja honlapunkat, az Ön böngészési viselkedése statisztikailag értékelhet?. Ez els?sorban a cookie-kal és az úgynevezett elemzési programokkal történik. Az Ön böngészési viselkedésének elemzése általában anonim; a böngészési viselkedését nem lehet Önhöz visszavezetni. Ezt az elemzést megtilthatja, vagy megakadályozhatja azt, ha nem használ bizonyos eszközöket. Részletes információkat az alábbi adatvédelmi szabályzatban találhat meg.

Ezt az elemzést megtilthatja. Az adatvédelmi irányelvben tájékoztatjuk Önt a tiltás lehet?ségeir?l.

2. Általános és kötelez? információk

Adatvédelem

Ezen oldalak üzemeltet?i nagyon komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. Személyes adatait bizalmasan kezeljük, a törvényes adatvédelmi el?írásoknak és az adatvédelmi nyilatkozatnak megfelel?en.

Ez a weboldal, amelyet Ön használ, különböz? személyes adatokat gy?jt össze. A személyes adatok olyan információk, amelyek személyesen azonosítják Önt. Jelen adatvédelmi irányelv megmagyarázza, hogy milyen információkat gy?jtünk, és ezeket mire használjuk. Azt is elmagyarázza, hogyan és milyen céllal megtörténik ez.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az interneten keresztül történ? adatátvitel (például e-mailes kommunikáció esetén) biztonsági réseket is okozhat. Nem lehetséges az adatok teljes kör? védelme harmadik személyek általi hozzáféréssel szemben.

Illetékes szerv megkeresése
A honlapon történ? adatfeldolgozás illetékes szerve:

HURST+SCHRÖDER GMBH
Heinrichstraße 9
D-58791 Werdohl
Telefon: + 49 (0) 23 92 / 50 08- 0
E-Mail: info@hurst-schroeder.de

A felel?s szerv olyan természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal egyetértésben dönt a személyes adatok (például nevek, e-mail címek stb.) feldolgozásának céljáról és módjáról.

Adatfeldolgozás engedélyezésének visszavonása

Számos adatfeldolgozási m?velet csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. A meglév? hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Egy e-mailben küldött üzenet is elegend? ehhez. A visszavonás el?tti adatfeldolgozás jogszer?ségét a visszavonás nem érinti.

Fellebbezési jog az illetékes felügyeleti hatósághoz

Az adatvédelmi jog megsértése esetén az érintett személynek jogában áll fellebbezni az illetékes felügyeleti hatósághoz. Az adatvédelmi kérdésekben illetékes felügyeleti hatóság az adott szövetségi állam adatvédelmi tisztvisel?je, amelyben cégünk székhelye van. Az adatvédelmi képvisel?k listáját, valamint a kapcsolattartási adatait a következ? linken lehet elérni: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Adatátviteli jog

Önnek joga van az adatokat szabványos, gépileg olvasható formában bekérni, amelyeket az Ön beleegyezésével vagy egy szerz?dés teljesítésével magában vagy egy harmadik fél számára automatikusan feldolgozunk. Amennyiben Ön az adatok egy másik felel?s személynek történ? közvetlen átadását kéri, ez technikailag megoldható.

SSL vagy TLS titkosítás

Ez az oldal biztonsági okokból és a bizalmas tartalmak védelme érdekében, mint például a megrendelések vagy megkeresések, amelyeket Ön nekünk, mint webhely kezel?nek küld, SSL vagy TLS titkosítást használ. A titkosított kapcsolatot onnan ismeri meg, hogy a böngész? címsorát "http: //" -ról "https: //" –ra cseréltük és a böngész? sorában zárszimbólumról.

Ha az SSL vagy a TLS titkosítás aktiválva van, az Ön által küldött adatokat harmadik fél nem tudja olvasni.

Felvilágosítás, blokkolás, törlés

Az érvényes törvényi el?írásoknak keretei között Önnek joga van bármikor ingyenes tájékoztatást kapnia a tárolt személyes adatairól, azok eredetér?l eredetével és címzettjér?l, valamint az adatfeldolgozás céljairól, illetve joga van szükség esetén ezen adatok kijavításához, blokkolásához vagy törléséhez. A személyes adatokkal kapcsolatos további információkért bármikor felveheti velünk a kapcsolatot a címjegyzékben megadott címen.

Reklámüzenetek elutasítása

A közzétételi kötelezettség keretében használt adatok nem kívánt reklámok és információs anyagok küldésére történ? felhasználását elutasítjuk. Az oldal üzemeltet?i kifejezetten fenntartják maguknak a jogot arra, hogy a hirdetési információk kéretlen elküldésével, például spam e-mailek útján jogi lépéseket tegyenek.

3. Adatvédelmi képvisel?

Törvényes adatvédelmi képvisel?

Cégünket adatvédelmi képvisel?vé neveztük ki.
E-Mail: datenschutzbeauftragter@hurst-schroeder.de

4. Adatgy?jtés honlapunkon

Szerver naplófájlok

Az oldal szolgáltatója automatikusan összegy?jti és tárolja az információkat az úgynevezett kiszolgáló naplófájlokban, amelyeket az Ön böngész?je automatikusan továbbít nekünk. Ezek a következ?k:

  • Böngész? típusa és böngész? verziója
  • Használt operációs rendszer
  • Referrer URL
  • A hozzáférési számítógép gazdaneve
  • A szerver lekérésének ideje
  • IP-cím

Ezen adatok más adatforrásokkal történ? egyesítése nem történik meg.

Az adatfeldolgozás alapja az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdése (DSGVO), amely lehet?vé teszi a szerz?dés teljesítéséhez vagy szerz?dések el?tti intézkedések végrehajtásához szükséges adatok feldolgozását.

Cookies

Kapcsolatfelvételi ?rlap

Ha Ön a kapcsolatfelvételi ?rlapon keresztül küldi el nekünk kérdéseit, akkor a kérd?ív formanyomtatványa, beleértve az ott megadott elérhet?ségi adatok is, a kérelem feldolgozása és nyomon követési kérdések érdekében tárolásra kerül. Az Ön beleegyezése nélkül nem adjuk tovább ezeket az információkat.

A kapcsolatfelvételi formanyomtatványon szerepl? adatok feldolgozása ezért kizárólag az Ön beleegyezésén alapul (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. § (1) bekezdés (DSGVO)). A beleegyezést bármikor visszavonhatja. E-mailben küldött informális üzenet elegend?. A visszavonásig végrehajtott adatfeldolgozási m?veletek jogszer?ségét a visszavonás nem érinti.

A kapcsolatfelvételi ?rlapon megadott információk továbbra is nálunk maradnak, amíg Ön nem igényli t?lünk azok törlését, visszavonja a tároláshoz való hozzájárulását, vagy megsz?nik az adattárolás célja (például az Ön által küldött megkeresés feldolgozása után). A kötelez? jogszabályi rendelkezések – különösen a meg?rzési id?szakok – érintetlenül maradnak.

5. Elemzési eszközök és reklám

Google Analytics

Ez a weboldal a Google Analytics web elemzési szolgáltatás funkcióit használja. Szolgáltató: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

A Google Analytics úgynevezett "cookie-kat" használ. Ezek szövegfájlok, amelyek az Ön számítógépen tárolódnak és amelyek lehet?vé teszik a webhely használatának elemzését. A cookie által az Ön weboldalhasználatáról generált információk általában az USA-ban lév? Google-szerverhez kerülnek továbbításra és ott tárolódnak.

A Google Analytics cookie-jait az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. § (1) bekezdés (DSGVO) alapján tároljuk. A weboldal üzemeltet?je jogos igénye a felhasználói viselkedés elemzése annak érdekében, hogy optimalizálja mind a webhelyét, mind a hirdetéseit.

IP-névtelenítés

Aktiváltuk az IP-névtelenítés funkciót ezen a weboldalon. Ennek segítségével rövidíti le a Google az Ön IP-címét az Egyesült Államokba való továbbítás el?tt, az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségr?l szóló megállapodás többi résztvev? országaiban. Google csak kivételes esetekben küldi el és ott rövidíti le a teljes IP-címet az Egyesült Államokban található a szerverére. A weboldal üzemeltet?jének nevében a Google ezt az információt felhasználja a weboldal használatának értékeléséhez, a webhelyes tevékenységr?l szóló jelentések összeállításához, valamint a weboldal tevékenységével és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtásához a weboldal üzemeltet?i részére. A Google Analytics keretein belül az Ön böngész?je által megadott IP-cím nem lesz összevonva más Google-adatokkal.

Böngész? b?vítmény

A cookie-k tárolását az Ön böngész?szoftverének megfelel? beállításával megakadályozhatja; azonban, kérjük, vegye figyelembe, hogy ha ezt megteszi, akkor adott estben nem tudja teljes mértékben használni a webhely összes funkcióját. Ezáltal megakadályozhatja a cookie által generált és a weboldal használatával (beleértve az IP-címet) kapcsolatos adatok Google által történ? gy?jtését, valamint ezen adatok Google általi feldolgozását, abban az esetben, ha az alábbi link alatt elérhet? böngész?-b?vítményt letölti és telepíti:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Az adatgy?jtés megakadályozása

A következ? linkre kattintva megakadályozhatja adatainak gy?jtését a Google Analytics által. Így létre jön egy kizárási cookie, amely megakadályozza az adatok gy?jtését e webhely jöv?beli látogatásaikor: Google Analytics deaktiválása.

Ha többet szeretne megtudni a Google Analytics felhasználói adatok kezelésér?l, olvassa el a Google adatvédelmi irányelveit:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

A rendelési adatok feldolgozása

A Google-lal szerz?déses adatfeldolgozási megállapodást kötöttünk, és teljes mértékben végrehajtottuk a német adatvédelmi hatóságok szigorú követelményeit a Google Analytics használatakor.

Demográfiai jellemz?k a Google Analyticsben

Ez a weboldal a Google Analytics “demográfiai jellemz?” funkcióját használja. Ennek eredményeként jelentések készíthet?k, amelyek tartalmaznak nyilatkozatokat a webhely látogatóinak koráról, nemér?l és érdekl?désér?l. Ezek az adatok a Google és a harmadik felek látogatói adatainak érdekl?désén alapuló hirdetéseib?l származnak. Ezeket az adatokat nem lehet hozzárendelni egy adott személyhez. Ezt a funkciót bármikor letilthatja a Google Fiók hirdetési beállításai révén, vagy általánosságban megtilthatja az adatok gy?jtését a Google Analytics segítségével, ahogy azt az "Az adatgy?jtés megakadályozása" részben leírtuk.

Google reCAPTCHA

Weboldalainkon a "Google reCAPTCHA"-t (a továbbiakban: reCAPTCHA) használjuk. Szolgáltató a Google Inc., 1600s Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

A reCAPTCHA segítségével ellen?rizni szeretnénk, hogy az adatbevitel weboldalainkon (például egy kapcsolatfelvételi ?rlapon) emberi vagy automatizált programmal történik. Ehhez a reCAPTCHA elemzi a webhely látogatóinak viselkedését különböz? szempontok alapján. Ez az elemzés automatikusan megkezd?dik, amint a látogató belép a weboldalra. Az elemzéshez a reCAPTCHA különböz? információkat értékel (például az IP-címet, a webhely látogatásának id?tartamát vagy a felhasználó egérmozgását). Az elemzés során összegy?jtött adatokat a Google továbbítja.

A reCAPTCHA elemzések teljesen a háttérben történnek. A webhely látogatója err?l nem is értesül.

Az adatfeldolgozás az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. § (1) bekezdés (DSGVO) alapján történik. A weboldal üzemeltet?jének jogos érdeke, hogy megvédje weboldalait a visszaélésszer? automatizált kémkedésekt?l és SPAM-ekt?l.

© HS DomoElektro
Footer (Druckversion)